TMM No:15 Hale Tenger and Aylin Vartanyan in conversation with Övül Ö. Durmusoglu ‘Have the Courage to be Happy’

Hale Tenger and educator/facilitator Aylin Vartanyan initiated the workshop ‘Çifte Kavrulmuş/ ‘Double Roasted’ past weekend based on Theatre of the Oppressed method formulated by Augusto Boal departing from Paolo Freire’s ‘Pedagogy of the Oppressed’ with participants mostly working on different parts of art system. Theatre of the Oppressed laboratory erases the separation between actors and spectators and proposes the alternative ‘spect-actor’ model. In their conversation Mari Spirito, Hale Tenger and Aylin Vartanyan will speak on the experience of the past workshop and think further on the place of Theatre of the Oppressed’s proposal in Hale Tenger’s artistic practice. The workshop participants were Ahmet Rüstem, Aslı Çetinkaya, Aynur Gündoğan, Ayşe Draz, Çağla Köseoğulları, Esra Yıldırım, Fulya Çetin, Gözde Filinta, İbrahim Cansızoğlu, Merve Ertufan, Övül Durmuşoğlu, Serra Yentürk, Sevinç Çalhan, Yasemin Nur Toksoy and Yasemin Özcan. Most of them will be present.


Hale Tenger ve eğitimci Aylin Vartanyan Augusto Boal tarafından Paolo Freire’nin Ezilenleri Pedagojisi’nden yola çıkarak geliştirilen Ezilenlerin Tiyatrosu metoduyla çalışarak ‘Çifte Kavrulmuş’ adlı bir atölye çalışması gerçekleştirdiler. Atölye katılımcıların çoğu sanat sisteminin farlı noktalarında çalışıyor. Ezilenlerin Tiyatrosu laboratuarı seyirci ve oyuncu arasındaki ayrımı kaldırarak alternatif seyirci*oyuncu modelini öneriyor. Mari Spirito ile olan sohbetlerindede Hale Tenger ve Aylin Vartanyan atölye deneyimini konuşacaklar ve Ezilenlerin Tiyatrosu’nun getirdiği önermenin Hale Tenger’in sanat pratiğindeki yerine değinecekler. Atölye katılımcıları Ahmet Rüstem, Aslı Çetinkaya, ,Aynur Gündoğan, Ayşe Draz, Çağla Köseoğulları, Esra Yıldırım, Fulya Çetin, Gözde Filinta, İbrahim Cansızoğlu, Merve Ertufan, Övül Durmuşoğlu, Serra Yentürk, Sevinç Çalhan,Yasemin Nur Toksoy ve Yasemin Özcan’dı. Katılımcıların büyük bir kısmı deneyimlerini paylaşmak üzere bizimle olacak.