Friday 5 December

Kadın şapka giye ki asıla?

Aslı Çavuşoğlu, Moving Museum İstanbul sergisi için ürettiği ‘Kadın Şapka Giye ki Asıla?’ projesinden hareketle yazar Cihan Aktaş’la birlikte 5 Aralık Cuma günü, 19.30’da SALT Galata’da bir konuşma yapacak.

Türkiye’de Cumhuriyet modernleşmesi çerçevesinde kılık-kıyafet değişimini hedefleyen Şapka Giyilmesi Hakkındaki 671 no’lu, 25. 11. 1925 tarihli kanunun uygulanması süreci pek çok itiraza ve ayaklanmaya sahne oldu. Özellikle Rize ve Erzurum gibi şehirlerde batıyla özdeşleştirelen şapkayı takmak istemeyenler itirazlarını dile getirdiler. Dönemin olağanüstü yetkilerle donatılmış adalet merci İstiklal Mahkemeleri kararıyla resmi rakamlara göre yaklaşık 80 kişi şapka karşıtlığı nedeniyle idam edildi. 1925’te Erzurum’da idam edilenler arasında, bohçacı Şalcı Bacı lakaplı bir kadın da vardı. Türkiye’de siyasi nedenlerden ötürü idam cezasına çarptırılan ilk kadın Şalcı Bacı hakkında, idama giderken ‘Kadın şapka giye ki asıla?’ şeklinde isyan ettiği rivayetinden başka fazla bir bilgi bulunmuyor.

Cihan Aktaş ve Aslı Çavuşoğlu, gerçekleştirecekleri konuşmada Şalcı Bacı hakkında bilinenler ve bilinmeyenler üzerinden Erzurum’da 1920’lerde yaşamış bir bohçacı kadın portresi çizmeyi amaçlıyor. Şapka takmadığı halde Şapka Kanunu’na itiraz mahiyetinde değerlendirilen eylemlere katıldığı gerekçesiyle 22 erkekle birlikte idam edilen Şalcı Bacı üzerinden sürdürülecek konuşmalarda Türkiye’de geçmişten bugüne kadın hareketleri, devletin sürdürdüğü toplum mühendisliğinin kadın kimliğine yansımaları ve bugüne etkileri de irdelenecek.

İstanbul doğumlu sanatçı Aslı Çavuşoğlu projelerinde kültürel ve tarihsel bilgilerin dönüşümünü, temsiliyet ilişkilerini ve farklı bireylerin yorumlama yöntemlerini inceliyor. Farklı görsel araçlar kullanan Çavuşoğlu, çoğu zaman yorum ve anlatı arasında arabuluculuk yaparken, ortak tarihlerin istikrarsız ve sübjektif doğasına dikkat çekerek bu farklı deneyimlerin sınırlarını sorguluyor.

1960, Erzincan doğumlu yazar Cihan Aktaş mimarlık eğitimi gördü. Çeşitli araştırma kitapları yanı sıra öykü ve romanlar yazdı. İran sineması üzerine bir kitabı var. İlk kitabı Sömürü Odağında Kadın 1985 yılında yayımlandı. Gazeteci ve okutman olarak çalıştı. Mimarlık yazıları 2015 yılı başında Geriye Kalan Şehir başlığıyla yayınlanacak. Halihazırda “Ferhat, Şirin ve Hüsrev” efsanesini günümüze taşıyan “Şirin’in Kulübesi” romanı üzerinde çalışıyor. Dunyabülteni.net, hayalperdesi.netve sonpeygamber.info sitelerinde yazıyor. Aktaş, Şalcı Bacı’nın acıklı hikayesiyle 1988’de Tanzimat’tan Günümüze Kılık Kıyafet ve İktidar başlıklı kitabı için Beyazıt Kütüphanesi arşivinde çalışırken karşılaştı.

Konuşma Türkçe olacaktır.
Kadın şapka giye ki asıla? etkinliği SALT Galata tarafından ağırlanmaktadır.

Details:
SALT Galata, Arap Cami Mh., Banka Sk No:11, 34420 İstanbul
Workshop 4